Önümiň görkezilmegi

Kyocera- Canon- Konica- Xerox- Ricoh- Toshiba- Sharp- Utax- Olivetti- HP- Epson- Dogan gabat gelýän toner patronlary we deprek bölümi öndürmekde ýöriteleşýäris.

Mundan başga-da, tonerli kartrijleriň we deprek bölüminiň durnukly ösmegi bilen, müşderilere bir nokatda önüm satyn almaga kömek edýän galyndy toner gutusy, işläp düzüji we syýa kartrij ýaly käbir esbaplary hödürledik.

  • KÖP ÖNÜMLER
  • ÖNÜM KESELI

Has köp önüm

Näme üçin bizi saýlamaly?

 

näme üçin saýla-us-jpg-1450

Kompaniýa habarlary

Gabat gelýän toner kartrij näme

Gabat gelýän toner kartrijine geçmegi göz öňünde tutduňyzmy?Otherwiseogsam, tygşytly we ygtybarly alternatiwany ýitirip bilersiňiz.Gabat gelýän tonerli patronlar asyl enjam öndürijiler (OEM) tarapyndan däl-de, üçünji tarap öndürijiler tarapyndan öndürilýär.Bu tonerli patronlar dizaýn ...

tk3410

2023 Täze önüm çykarylyşy - TK3400 TK3402 TK3410 TK3412 TK3430 TK3432 TK3440 TK3442

JCT Imaging International Limited täze gabat gelýän toner kartrijini çykardy - TK3400, TK3402, TK3410, TK3412, TK3430, TK3432, TK3440, TK3442 Model reňk öndürijilik sahypasynyň çipi TK3400 BK 12.5K çip bilen KYOCERA ECOSYS PA4500x / MA4500x .

  • Hytaýda ýokary hilli üpjün edijiler